• KOSGEB Girişimcilik Destek Programı...
  Kendi işini kurmak isteyen, ticaret hayatına atılmak isteyen , yeni bir gelir kapısı sağlamak isteyen...
  6736 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU
  Bilindiği üzere,19/08/2016 tarih ve 29806 sayılı Kanun ile yürürlüğe giren 6736 sayılı bazı alacaklar yeniden...
 • E-Tebligat uygulaması
  E-Tebligat uygulaması 01 Ocak 2016 tarihinde başlayacaktır....
  Ne Nerede Eğitim ve Tanıtım Videomuz
  Esnaf ve Sanatkarlarımızın bilgilerini, hizmetlerini ve ürünlerini müşteri kitlesine daha detaylı...
 • Yıldız Genç Büyük Bayanlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası
  Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar odası Sporu ve Çeşme tanıtımını desteklemeye devam ediyor!...
 • 9'ncu Travel Turkey İzmir, turizm fuarında Çeşme
  9'ncu Travel Turkey İzmir, turizm fuarında Çeşme standı yoğun ilgi gördü. Çeşme Belediyesi, Çeşme Esnaf ve...
 • TAPDK belgeleri ücretleri belli oldu
  Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu'nca, 2016 yılına ait satış belgesi ücretleri belirlendi. 2016 yılı...
 • Yılın En İyi Lisesi
  Yılın En İyi Lisesi Jüri Özel Ödülünü almaya hak kazanan öğrenciler ÇESO başkani Osman KÖFÜNCÜ'ye ziyarette...

 
Başkanın Mesajı.....................
Yönetim Kurulu........................
Denetim Kurulu.......................
Personelimiz...........................
Çeşme Otelleri............................
İŞYERİ AÇARKEN İSTENEN BELGELER

 İŞYERİ AÇARKEN İSTENEN BELGELER

1 ) VERGİ DAİRESİNDEN İSTENEN BELGELER

2 ) İLGİLİ BELEDİYEDEN İSTENEN BELGELER

3) ESNAF VE SANATKAR SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ' NDEN İSTENEN BELGELER

4) İLGİLİ MESLEK ODASINDAN İSTENEN BELGELER

5 ) BAĞ-KUR'DAN İSTENEN BELGELER


*** VERGİ DAİRESİNDEN İSTENEN BELGELER ***

1- Bildirim Formu

2- Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi

3- İşe ilk başlayan kişinin noter tasdikli imza sirküsü

4- İkametgah İlmühaberi

5- Nüfus Cüzdanı Örneği

Belgeler tamamlandıktan sonra yoklama memuru verilen bilgileri denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra vergi levhası alınır.

 

*** İLGİLİ BELEDİYEDEN İSTENEN BELGELER ***

10.08.2005 tarih 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince ilgili belediyeden temin edinecek olan ve aşağıda örnekleri bulunan beyan formlarının doldurulması gerekmektedir.

EKLER

EK - 1: SIHHÎ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU / BEYAN FORMU: EK-1

EK - 2: GAYRİSIHHÎ MÜESSESE AÇMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU: EK-2

EK - 3: BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELERE AİT YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA RAPORU FORMU: EK-3

EK - 4: BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELERE AİT AÇILMA İZNİ RAPORU FORMU: EK-4

EK - 5: İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI: EK-5
-
EK - 6: BAŞVURU VE BEYAN FORMU ALINDI BELGESİ: EK-6

--------------------------------------------------------

Aşağıda başlıkları listelenen "Sıhhi ve Gayrisıhhi Müesseseler için Ruhsat Müracat Klavuzu" isimli, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Gıda Birim Müdürü Sn. Yusuf VANGÖL tarafından hazırlanan raporun tamamı için aşağıdaki dosyayı bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz:

RUHSAT-MURACAT-KLAVUZU

1- TANIMLAR
2- İŞYERLERİNDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR
3- İŞYERİNİN AÇILMASI
4- BİLDİRİM
5- İŞLETMECİNİN DEĞİŞMESİ VE İŞYERİNİN NAKLİ
6- BİRDEN FAZLA FAALİYET KONUSU BULUNAN İŞYERLERİ
7- RUHSATIN İŞYERİNDE BULUNDURULMASI
8- SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN RUHSATIN DÜZENLENMESİ
9- SIHHİ İŞYERLERİNİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ KESİNLEŞMESİ
10- SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR
11- GAYRI SIHHİ MÜESSESELERİN İNCELEME KURULLARI
12- SAĞLIK KORUMA BANDI
13- GAYRI SİHHİ MÜESSESE RUHSAT BAŞVURUSU
14- YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA İZNİ
15- YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA İZNİ MUAFİYETİ
16- DENEME İZNİ
17- AÇILMA RUHSATI
18- YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA İZNİ İLE RUHSAT İÇİN GEREKLİ BELGELER
19- TESİSE DİĞER KURULUŞLARCA İZİN VERİLMESİ DURUMU
20- DENETİM
21- SORUMLU MÜDÜR TAYİNİ
22- GAYRİSIHHÎ MÜESSESELERİN SANAYİ BÖLGELERİNDE KURULMASI
23- TESİSLERDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK VE İLAVE
24- RUHSAT DEĞİŞİKLİĞİ GEREKTİREN HALLER
25- İÇKİLİ YER BÖLGESİNİN TESPİTİ
26- İÇKİLİ YER BÖLGESİ OLARAK TESPİT EDİLEMEYECEK YERLER
27- KARAR VE KROKİNİN HAZIRLANMASI
28- UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNİN AÇILMASI
29- AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ
30- MESAFE ÖLÇÜMÜ
31- MES'UL MÜDÜR
32- UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNDE ÇALIŞTIRILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR
33- KOLLUK DENETİMİ
34- CANLI MÜZİK YAYINI
35- GEÇİCİ SÜREYLE FAALİYETTEN MEN VE İDARÎ PARA CEZASI
36- FAALİYETTEN MEN KARARININ UYGULANMASI
37- SÜRESİNDEN ÖNCE AÇILMA
38- İŞLETME İZNİNİN İPTALİ
39- KİMLİK BİLDİRME
40- KORUNMASI GEREKENLER VE YASAKLAR
41- GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER LİSTESİ 

*** ESNAF VE SANATKAR SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'DEN İSTENEN BELGELER ***

1- Muhtardan resimli nüfus sureti ( 3 adet ) - ( ASIL )

2- Muhtardan ikametgah senedi ( 3 adet ) - ( ASIL )

3- Vergi Dairesi yoklama tutanağı ( 3 adet ) - ( ASIL )
veya Vergi Levhası fotokopisi ( Meslek belirtilmiş )

4- Kişinin kendisi veya noter tasdikli vekili ( Vekaletname ve Vekil kimlik fotokopisi. )

 

*** İLGİLİ MESLEK ODASINDAN İSTENEN BELGELER ***

1- Vergi dairesine kayıt belgesi

2- İşyeri İkametgah ilmühaberi

3- Fotoğraf ( 3 adet )

4- Nüfus cüzdanı örneği

5 -Sicile kayıt belgesi

6- Alanında ustalık belgesi

 

*** BAĞ-KUR'DAN İSTENEN BELGELER ***

1479 SAYILI KANUN; Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;

Esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan esnaf ve sanatkar siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar.

Bağ-Kur sigortalısı sayılır.

1479 Sayılı Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığı, Bağ-Kur'lu olmayı gerektiren faaliyetle birlikte başlar. Bağ-Kur'a kayıt ve tescilin yapılabilmesi için ilgili Bağ-Kur İl Müdürlüğüne başvurulup, alınacak BAĞ-KUR GİRİŞ BİLDİRGESİNİN ilgili kuruluşlara onaylattırılması ve onaylı bu bildirgenin Bağ-Kur İl Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

 Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odasından Önemli Bilgiler