• KOSGEB Girişimcilik Destek Programı...
  Kendi işini kurmak isteyen, ticaret hayatına atılmak isteyen , yeni bir gelir kapısı sağlamak isteyen...
  6736 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU
  Bilindiği üzere,19/08/2016 tarih ve 29806 sayılı Kanun ile yürürlüğe giren 6736 sayılı bazı alacaklar yeniden...
 • E-Tebligat uygulaması
  E-Tebligat uygulaması 01 Ocak 2016 tarihinde başlayacaktır....
  Ne Nerede Eğitim ve Tanıtım Videomuz
  Esnaf ve Sanatkarlarımızın bilgilerini, hizmetlerini ve ürünlerini müşteri kitlesine daha detaylı...
 • Yıldız Genç Büyük Bayanlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası
  Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar odası Sporu ve Çeşme tanıtımını desteklemeye devam ediyor!...
 • 9'ncu Travel Turkey İzmir, turizm fuarında Çeşme
  9'ncu Travel Turkey İzmir, turizm fuarında Çeşme standı yoğun ilgi gördü. Çeşme Belediyesi, Çeşme Esnaf ve...
 • TAPDK belgeleri ücretleri belli oldu
  Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu'nca, 2016 yılına ait satış belgesi ücretleri belirlendi. 2016 yılı...
 • Yılın En İyi Lisesi
  Yılın En İyi Lisesi Jüri Özel Ödülünü almaya hak kazanan öğrenciler ÇESO başkani Osman KÖFÜNCÜ'ye ziyarette...

 
Başkanın Mesajı.....................
Yönetim Kurulu........................
Denetim Kurulu.......................
Personelimiz...........................
Çeşme Otelleri............................
6736 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU

6736 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU

Bilindiği üzere,19/08/2016 tarih ve 29806 sayılı Kanun ile yürürlüğe giren 6736 sayılı bazı alacaklar yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunnun “Diğer Hükümler”başlıklı 
1 inci maddesinin 8 inci fıkrasında 5362 sayılı 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında giren borçların yeniden yapılandırılması öngörülmektedir.

A- Kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasında esnaf ve sanatkarlarımızın borçlu olduğu kamu kurumları açısından

-Maliye Bakanlığı,Gümrük ve Ticaret bakanlığı,Sosyal Güvenlik Kurumu,Belediyeler ile alacaklarının 6183 sayılı Kanun kapsamında tahsil eden diğer kamu kuırumları kapsama girmektedir.

B-Alacak türü açısından ise;

-Vergi,resim ve harçlar ile vergi cezaları,geçikme faizleri ve geçikme zamları,

-Gümrük vergileri ile bu vergilerden doğan idari para cezaları,faiz,gecikme faiz, ve gecikme zamları,

-Sosyal güvenlik primleri ile bunlara bağlı idari para cezaları,gecikme faizi,gecikme zezası ve gecikme zamları

6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmış olmakla beraber,zamanında ödeme yapılmaması nedeniyle yapılandırılması bozulmuş alacaklar,

-Trafik cezaları,karayolu geçiş ücretleri ve HGS ücretleri ile bunlara bağlı cezalar gecikme faizleri ve gecikme zamları kapsamında bulunmaktadır.

C-Süre açısından;

-30/06/2016 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilmesi gereken beyannameler

-30/06/2016 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi,resim,harçlar,

SGK primleri,genel sağlık sigortası primleri,sosyal güvenlik destek primleri,

-vergi cezaları,gecikme faizleri,gecikme cezaları ve gecikme zamları

-30/06/2016 tarihinden (bu tarih dahil önce kesilen trafik cezaları,karayolu geçiş
ücretleri ile HGS ücretleri ve bunlardan doğan idari para cezaları yapılandırma kapsamına alınmıştır.

-2016 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin 2.taksiti ile yine 2016 ylına ait emlakvergisinin 2.taksiti ödeme vadelerinin henüs geçmemiş olması nedeniyle yapılandırma kapsamına alınmamıştır.

D- Yapılandırma kapsamına giren borç asıllarında bir indirim yapılmaktadır.Ancak,bu borç asıllarına uygulanan gecikme cezası,gecikme faizi ve gecikme zamları ile vergi cezalarının tamamı silinmektedir.

Bunun yerine,enflasyon (yurtiçi ÜFE) oranında daha düşük bir güncelleme faizi hesaplanacak,yapılandırılan borç toplamı peşin veya iki ayda bir omak üzere 18 eşit taksitte,toplam 36 aya varan vade ile ödenebilecektir.

E- Yeniden yapılandırılan borçlardan vergi borçlarının ilk taksiti 30 kasım 2016,SGK borçlarının ilk taksiti ise 02/01/2017 tarihine kadar ödenebilecektir.Taksit ödemeleri kredi kartı ile yapılabilecektir.

F-İlk iki taksitin tamamen ödenmesi şartıyla bir takvim yılında ikiden fazla taksit süresinde ödenmezse yapılandırma iptal edilecektir.

G- Diğer taraftan 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlar kanunu hükümlerine göre;30/06/2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar;esnaf ve sanatkarların üuesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara,birlik ve 
federasyonların Konfederasyona olan katılma payı borç asıllarının ödenmemiş kısmını birinci taksiti 30 kasım 2016 tarine kadar,kalanı aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi halinde,bu alacaklara uygulanan gecikme zamlarınnın tahsilinden vazgeçilmiştir.

Eğer üyenin 2014 ylındaki bir önceki yapılandırmadan kaynaklanan borçları varsa ve taksitleri düzenli olarak ödenmişse,eski yapılandırma bozulmadan yeni yapılandırma yapılacaktır.Bu durumda üye,hem eski yapılandırmanın hem de yeni yapılandırmanıntaksitlerini ödeyecektir Eğer üyenin 2014 yılındaki bir önceki yapılandırmadan borçları varsa ve taksitleri düzenli olarak ÖDENMEMİŞSE bu yasadan yaralanacaklardır.

Bu hükümden yaralanılabilmesi için;

- 31 Ekim 2016 tarihine kadar alacaklı meslek kuruluşuna başvurulması zorunludur.

 Çeşme Esnaf ve Sanatkarları Odası Duyurular